การปฏิบัติที่ดีก่อนแช่ออนเซ็น

  • อาบน้ำให้สะอาดตั้งแต่หัวจรดเท้าก่อนลงอ่างออนเซ็น
  • ห้ามให้ผมหรือจุ่มน้ำลงไปในน้ำ เพื่อให้น้ำในออนเซ็นสะอาด เพราะในเส้นผมมีสิ่งสกปรกและไขมันอยู่
  • ถ้าออกไปนอกออนเซ็นสักพัก แนะนำให้อาบน้ำก่อนเข้ามาแช่อีกครั้ง เพื่อขจัดสิ่งสกปรก
  • ห้ามอาบน้ำหลังจากดื่มแอกลฮอล์มากเกินไป เพราะอาจจะทำให้ร่างกายปรับตัวไม่ทัน จนเกิดภาวะภาวะช็อคและเสียชีวิตได้
  • หลังจากแช่ออนเซ็นเสร็จ กรุณาเช็ดตัวให้แห้งก่อนเข้าห้องทรีตเมนต์ต่อไป